Trest boží? Nikoliv, mohly za to blechy

Nemoci a různé katastrofy provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence. Zatímco dnes se obáváme takzvaných civilizačních neduhů v podobě vysokého krevního tlaku, srdečních chorob, rakoviny nebo AIDS, ve středověku měli naši předkové starosti s daleko horšími nemocemi. Je pravda, že každá choroba je strašná a nežádoucí, ale nejhorší jsou epidemie, před kterými není možné kamkoliv utéct.
tanec smrti

·         Jednou z těch nejobávanějších je bezesporu epidemie morová.
V polovině patnáctého století zachvátila naši zeměkouli v takovém měřítku, že vymřelo přes dvě stě miliónů jejích obyvatel. Pokud bychom to porovnali s druhou světovou válkou, pak by to bylo třikrát tolik. Válka si vyžádala kolem šedesáti miliónů.
o   Takzvaná černá smrt kosila bez rozdílu každého, koho dostihla.
o   Kde se objevily první případy, není dodnes známo.
obrázek blechy

Černá smrt podobná lavině

Neumíme si ani představit zoufalství lidí, kteří v podstatě nechápali, co se to vlastně na světě děje. Proto se brzy objevily názory, že se jedná o BOŽÍ TREST.
·         Přitom za masové šíření této nemoci mohly změny klimatu a válečná tažení rozpínavých států.
·         Jedním z nich bylo Mongolsko.
Když nastalo oteplování, které mělo za následek ubývání travnatých ploch, nutilo to hlodavce opustit svá přirozená teritoria a stěhovat se blíže člověku. Tito drobní savci s sebou přinášeli blechy, v jejichž zažívacím traktu se vyskytovaly bakterie Yersinia pestis, zodpovědné za přenos moru na lidskou populaci.
o   Nemoc se pomalu dostávala do Číny a ta ji nevědomky posílala dál díky obchodování s evropskými státy.
o   Na řadu tedy přišla Francie, Španělsko, Portugalsko, Anglie.
Byl by zázrak, pokud by se to některému státu vyhnulo. Ten se bohužel nekonal, a tak na tuto nemoc vymírali lidé po celém světě. Nás může těšit to, že České zemi se tato první vlna celkem vyhnula. NEBYL ALE VŠEM DNŮM KONEC.

Trest boží? Nikoliv, mohly za to blechy
4.3 (85.71%)7